Kontaktujte nás ešte dnes
0904 566 570

Začnite tu >>>>>>>>>

Zadajte do políčka URL adresu webstránky, ktorú chcete pretestovať. Výsledok testu sa zobrazí do niekoľkých sekúnd.

  • Kanonická adresa
  • Robots.txt
  • Sitemap.xml
  • Responzívny dizajn
  • Obrázky
  • Hlavičky
  • Meta údaje
  • Podiel textu
  • Meranie návštevnosti
  • Chyby v programovom kóde

Jednotlivé časti SEO

SEO sa skladá z dvoch základných častí:

    •    onpage optimalizácia

    •    offpage optimalizácia

Onpage optimalizácia sa sústreďuje na zmeny, ktoré je možné vykonať priamo na vašej stránke. Offpage optimalizáciu je možné ovplyvňovať nepriamo, nakoľko ide o zásahy, ktoré sa nachádzajú na iných stránkach, ale zvyšujú reputáciu vašej stránky ako napríklad odkaz, ktorý z tejto stránky smeruje na váš web. Ako príklad sa dá uviesť link na vašu domovskú stránku z webovej verzie iTunes od Apple a pod. Auditom vašich stránok detailne spoznáte v akom stave sa nachádza vaša onpage a offpage optimalizácia a na ktoré oblasti je potrebné sa zamerať.

Onpage časť:

    •    Doména a URL

    •    Titulok stránky

    •    Meta značky

    •    Nadpisy v texte

    •    Obsah, relevancia obsahu

    •    Kľúčové slová, persóny

    •    Obsahový marketing, autorstvo

    •    Štruktúra, kód, validita kódu

    •    Sociálne služby

    •    Lokalizačné služby

    •    Blog, schémy

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Onpage optimalizáciou stránky vieme priamo zmeniť nežiaduci stav jednotlivých faktorov, ktoré majú vplyv na umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Veľa firiem a tvorcov webstránok si tieto skutočnosti stále v dnešnej dobe neuvedomuje a stránky si stavia buď svojpomocne, za nízku cenu alebo robí SEO jednorazovo, nesprávne, bez správneho cielenia a obsahového marketingu. Firmy, ktoré optimalizujú, vedia, že sú na správnej ceste, čoho dôkazom sú okrem iného vysoké umiestnenia v poradí SERP na požadované kľúčové slová a z toho plynúca kvalitná návštevnosť zákazníkov, ako dobrý základ fungovania webstránky.

Offpage časť:

    •    Spätné odkazy, budovanie spätných linkov

    •    Relevantnosť

    •    Hodnovernosť

    •    Popularita

    •    Zverejnenie v katalógoch

    •    Podporné a mikro stránky

    •    PR články, fóra, XML, RSS čítačky

Cieľom Offpage optimalizácie je budovanie pavučiny, siete a prepojení medzi stránkami s vyššou hodnovernosťou, ktoré na vás odkazujú. Budovanie obnáša okrem iného aj techniky publikovania príspevkov na fórach, odkazovanie či prípadná sofistikovaná výmena odkazov, prirodzenú tvorbu PR článkov. Súčasť auditu, ktorý pre vás pripravíme, je aj zmapovanie úrovne offpage optimalizácie, ktorú vykonávate alebo plánujete vykonávať. SEO audit je komplexný nástroj pre rozhodovanie o cieľoch stránky a stratégiách, slúžiaci pre prijatie kvalifikovaných rozhodnutí o budúcom smerovaní a rozvoji vašej stránky v celej svojej komplexnosti. Zaoberá sa analýzou všetkých súčastí, ktoré už, ako bolo spomenuté, ovplyvňujú úspešnosť stránky na internete.

Tvorba a realizácia správnej SEO optimalizácie nie je pre laika vôbec jednoduché. Odporúčame zveriť starostlivosť v tejto oblasti skúseným špecialistom v IT odbore a internetovom marketingu. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti SEO. Denne sledujeme trendy vo vyhľadávaní, zmeny v správaní používateľov, analyzujeme a vyhodnocujeme namerané údaje z webstránok a prijímame strategické rozhodnutia vedúce k úspechu stránok našich zákazníkov. Nečakajte už ani minútu a skontaktujte sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky. Pri osobnom stretnutí s vami prekonzultujeme vaše vízie a ciele a následne zostavíme komplexný audit vašej webstránky. SEO audit je vo svojej podstate komplexný dokument, ktorý nie je možné nahradiť ničím iným pri budovaní úspešnej webstránky.

Bezplatná úvodná konzultácia

Dohodnite si s nami bezplatnú úvodnú konzultáciu. Vyplňte formulár nižšie a náš konzultant sa s vami spojí a dohodne termín spoločnej konzultácie.

Úspešné príbehy

Nechajte sa inšpirovať úspešnými príbehmi našich spokojných klientov.